بازرگانی / اینوکسپا / میکسرها / Anchor-type agitators

Anchor-type agitators
مشخصات کلی و اصول کارکرد
1
همزن های بازویی همراه با لیسه

همزن های بازویی به طور کلی جهت مخلوط مواد ویسکوز و سیالات غیر نیوتونی که بسته به درجه حرارت ممکن است ویسکوزیته های مختلفی داشته باشند، طراحی شده اند. این همزنها قابل نصب بر روی مخازن با مقطع کروی ویا مخروطی است. انواع مختلف بازویی برای کاربرد ای متفاوت که توسط INOXPA‌قابل ارائه است به شرح ذیل است:

- بازویی U‌ شکل

- بازویی با دفلکتور شعاعی

- بازویی u شکل همراه با پره

- بازویی مدل چرخشی

- بازویی مدل مارپیچی

انواع مختلف پره قابل نصب به بازویی

این نوع همزنها می توانند جهت فرایند های سوسپانسیون و جداسازی و همگن کردن برای محصولات با ویسکوزیته کم تا متوسط به کار گرفته شوند. فرایند هم زدن به صورت آهسته و با سرعت محیطی 2 تا 7 متر بر ثانیه صورت می گیرد.

پره ها همزنهای جریان محوری هستند که بسیار ایده آل برای ترکیب محلول مایع در جامد و یا سوسپانسیون است.به دلیل اینکه از ته نشین شدن ذرات جامد در انتهای مخزن جلوگیری می کنند.این پره ها همچنین برای ترکسی دو مایع مختلف به کار می رود.بسته به نوع کاربرد می توان پره های مختلفی را به همزن نصب کرد.

1
همزنهای نوع توربینی

همزنهای توربینی جهت فرایند های امولوسیون و جدا سازی که نیاز است با سرعت بسیار بالایی صورت پذیرد، کاربرد دارند. این همزنها با راندمان بالا دارای ظرفیت ترکیب بسیار موثری برای محدوده وسیعی از سیالات با ویسکوزیته های مختلف هستند که در مخزنهای مخروطی و کروی قابل نصب هستند.

اگر همزن در مرکز مخزن قرار گیرد، بسته به نوع محصول نصب دفلکتور جهت اطمینان از ترکیب استاندارد محصول ضروری است در حالی که اگر مخزن خارج از مرکز نصب شود نصب دفلکتور ضرورتی ندارد.

مشخصات فنی

1