شرکت گرما گستران بهینه ساز در سال 1380 با هدف ارائه خدمات طراحی و مهندسی، ساخت و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی پروژه های صنعتی تاسیس گردید.
پس از ایجاد سازوکارهای مناسب و افزایش کیفی و کمی امکانات و منابع، شرکت گرما گستران بهینه ساز در سال 1383 فعالیت های عمده خود را در زمینه نصب و راه اندازی کارخانجات صنعتی به روش کلید در دست در قالب اجرای پروژه نصب ماشین آلات خط تولید، طراحی، تامین تجهیزات و راه اندازی تاسیسات جانبی و لوله کشی خطوط تولید شرکت نستله ایران جهت تولید شیر خشک، آغاز نمود.
در حال حاضر با اتکا به الطاف الهی و وجود پرسنل مجرب و کارآزموده، ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته جهت اجرای پروژه ها و همچنین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم و کافی باعث گردیده تا این شرکت جزء یکی از برجسته ترین پیمانکاران EPC ،در داخل کشور گردد......


Garmagostaran Behine Saz Co. was established in 2001 with the aim of providing design and engineering services, manufacturing and supplying equipment and installing industrial projects. After creating the proper mechanisms and increasing the qualitative and quantitative resources and resources, Garmagostaran Behine Saz Company in 2004 has major activities in the field of installation and installation of industrial factories by key method in the framework of implementation of the project for installing production line machines, Designing, supplying equipment and commissioning of pipelines and equipment for Nestlé Iran production lines for the production of dry milk. At present, based on the divine mercy and the presence of experienced and experienced personnel, advanced machinery and equipment to carry out the projects as well as the necessary hardware and software has made it one of the most prominent EPC contractors inside. Country.