شیرآلات و اتصالات

شیر پروانه ای با الزامات بهداشتی با عملگر دستی و یا اتوماتیک می توان در گروه محصولات بهداشتی، غذایی، دارویی و شیمیایی استفاده شود.
شیرسری INNOVA S یک شیر قطع کن با نشیمنگاه دوبل همراه با عملگر پنوماتیکی جهت مصارف بهداشتی بکار میرود.
شیرسری INNOVA P یک شیر قطع کن با نشیمنگاه دوبل همراه با عملگر پنوماتیکی جهت مصارف بهداشتی بکار میرود. محفظه شیر تحت فشار اتمسفر بوده و بین دونشیمنگاه شیر واقع شده است.
شیر INNOVA N یک شیر با نشیمنگاه و عملگر پنوماتیکی جهت مصارف بهداشتی است.
شیر سری INNOVA M‌یک شیر با نشیمنگاه و عملگر یکطرفه پنوماتیکی است که برای مصارف بهداشتی بکار می رود.
شیرسری INNOVA K‌ یک شیر مسیر ساز با نشیمنگاه و عملگر پنوماتیکی است که جهت مصارف بهداشتی به کار می رود.
شیر سری INNOVA D‌یک شیر قطع کن با نشیمنگاه و دو عدد آببند است. محفظه شیر تحت فشار اتمسفر بوده و بین دو نشیمنگاه شیر واقع شده است که با اطمینان از اختلاط دو مایع جلوگیری می کند.
1