میکسرها

بلندر افقی برای ترکیب ذرات جامد و پودر به مایع سیرکوله استفاده می شود. به دلیل قیف کوچکتر در این مدل محدودیت ورود ذرات جامد از لحاظ وزنی وجود دارد زیرا مثل بلندر های همراه با میز نمی توان بسته ذرات جامد را بر روی میز ریخت.
بلندر های همراه با میز برای ترکیب مواد جامد و مایع با یکدیگر و سیرکولاسیون آن به کار می روند. این بلندر کاربردهای زیادی دارد.
میکسرهای سری ME 6100 یک میکسر قابل نصب در انتهای مخزن است که برای فرایندهای بسیار بهداشتی شامل جداسازی ، امولوسیون، هموژناسیون و تجزیه مواد جامد در صنایع غذایی، بهداشتی، داروویی و شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد.
از بلندر برای ترکیب جامد و مایع استفاده می شود. در صنایع غذایی برای ترکیب بسیاری از مواد مانند شیر خشک، ساخت شربتها، آب میوه ها و در صنعت غذا، دارو ، بهداشتی و شیمیایی جهت ترکیب انواع مواد جامد و مایع به کار می روند.
میکسرهای سری 8100X‌ از میکسرهای چند دندانه است که برای فرایند امولسیون بکار گرفته می شود.
میکسرهای INLINE سری ME 4100 جهت فرایند جداسازی، هموژن و امولوسیون محصول مورد استفاده قرار می گیرد.
مجموعه همزنهای سری PBC جز همزنهای کوپله به صورت مستقیم با الکتروموتور همراه با کلمپ هستند. این همزنهای برای فرایند اختلاط، حل کردن و یکنواخت کردن محصول به قدرت و سرعت بالا و در صنایع غذایی، بهداشتی، دارویی و شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند.
سری ME1100 از نوع میکسرهای عمودی برشی برای فرایند های جداسازی،امولوسیون، هموژناسیون و تجزیه ذرات جامد از بسیاری مواد در صنایع غذایی، بهداشتی، دارویی و شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند
خمزن های سری NHS‌ یک همزن عمودی با گیربکس حلزونی است. این نوع همزن برای نگهداری و اختلاط محصول در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی برای نگهداری محصول نهایی به کار می رود.
همزنهای سری FMI جز همزنهای کوپله مستقیم همراه با محرک است که جهت فراین اختلاط، محلول کردن و یکنواخت کردن محصول با قدرت زیاد و سرعت بالا در صنایع غذایی، بهداشتی، دارویی و شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند.
شرکت اینوکسپا تیپ های مختلفی از همزنها برای مخازن سیل شده جهت کاربرد محصولات استریل شده در صنعت دارویی طراحی کرده است.
همزنهای سری BMI جز همزنهای کوپله مستقیم همراه با محرک است که جهت فراین اختلاط، محلول کردن و یکنواخت کردن محصول با قدرت زیاد و سرعت بالا در صنایع غذایی، بهداشتی، دارویی و شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند.
همزنهای سری BFI‌ به صورت عمودی و مستقیم به موتور متصل است. این همزنها برای فرایند اختلاط، نگهداری، یکنواخت کردن و پراکنده کردن محصول در مخازن در صنایع غذایی، بهداشتی، دارویی و شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند.
همزن های مگنتی شرکت اینوکسپا جهت محصولاتی که بسیار بهداشتی بوده و برای اختلاط، نگهداری و هم زدندر صنایع دارویی مورد استفاده قرار می گیرند.
همزن های مدل BCI به صورت مستقیم به الکتروموتور متصل هستند و به صورت عمودی قابل نصب در مخازن می باشند. این همزنها جهت فرایند اختلاط، هم زدن و نگهداری و یکنواخت کردن محصول نهایی در مخازن هنگامی که فرایند هم زدن با قدرت و سرعت بالا مورد نیاز باشد،
همزن های سری NBI همزن های عمودی همراه با گیربکس است که جز دسته همزن های با سرعت متوسط قرار دارد.
همزنهای LR/LM در صنایع غذایی و درحین فرایند تولید و همچنین مخزنهای ذخیره مورد استفاده قرار می گیرند.مهمترین کاربرد آن جهت همزدن محصولات با ویسکوزیته پایین نظیر شیر، نوشیدنی ها، شربت ها در مخزنهای ذخیره با حجم بالاست.
همزن Side-entry agitator در صنعت تولید نوشیدنی جهت نگهداری ذرات جامد در محلول، فرایند گاز زدن به نوشیدنی و همگن کردن حرارتی به کار می رود.
همزن های بازویی به طور کلی جهت مخلوط مواد ویسکوز و سیالات غیر نیوتونی که بسته به درجه حرارت ممکن است ویسکوزیته های مختلفی داشته باشند، طراحی شده اند. این همزنها قابل نصب بر روی مخازن با مقطع کروی ویا مخروطی است.
1