پروژه ها
کارفرما پروژه وضعیت پروژه نوع پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان جزئیات
شرکت نستله ایران  پروژه ساختمانهای کافی میکس و کولیناری    در حال انجام  PC   1397 -  جزئیات  
شرکت نستله ایران  پروژه هواساز آزمایشگاه  در حال انجام  PC     1397  -   جزئیات 
شرکت نستله ایران  پروژه نصب پایپ رک   تحویل قطعی PC    1396 1396   جزئیات  
شرکت نستله ایران   پروژه اجرای عملیات نصب بویلر جدید   تحویل قطعی EPC   1396  1396  جزئیات  
 هنکل پاکوش  پروژه تزریق آنزیم شوینده   تحویل قطعی   EPC  1396  1396  جزئیات  
  شرکت بل روزانه   پروژه تهویه مطبوع HVACو سردخانه   تحویل موقت   EPC   1396   1396  جزئیات  
شرکت نستله ایران   پروژه انجام خدمات ساختمانی یک ساله  در حال انجام  PC    1397  جزئیات  
شرکت نستله ایران   طراحی تغییرات موتورخانه جهت نصب بویلر جدید   تحویل قطعی  E   1396  1396  جزئیات  
  شرکت بل - روزانه  اجرای عملیات لوله کشی زیر زمینی کارخانه   در حال انجام PC

 1394

1394 
 جزئیات 

 شرکت نستله ایران 

 اجرایعملیات احداث راه و جاده محوطه کارخانه  تحویل موقت PC  1394  1394   جزئیات 
 شرکت نستله ایران   نصب و اجرای تاسیسات مجموعه تولید آب سرد جدید (آمونیاک)  تحویل موقت  PC  1394 1394   جزئیات 
 شرکت نستله ایران   اجرای عملیات لوله کشی تاسیسات جانبی ساختمان تحویل شیر  تحویل موقت  PC  1394  1394  جزئیات 
 شرکت نستله ایران  احداث ساختمان تحویل شیر   تحویل موقت  PC  1393  1394  جزئیات 
 شرکت نستله ایران   پروژه تعویض درام ، پیش راه اندازی و راه اندازی درام جدید  تحویل موقت  C  1393  1394  جزئیات 
 شرکت نستله ایران   نصب و لوله کشی سیستم گرمایشی کارخانجات سرلاک و شیرخشک  تحویل موقت  PC  1393  1394  جزئیات 
 شرکت نستله ایران   نصب هواسازهای پروژه نسکوییک   تحویل قطعی  C  1393 1394   جزئیات 
 شرکت نستله ایران   احداث ساختمان سرویس بهداشتی و تاسیسات برق و مکانیک  تحویل قطعی  PC  1393  1393  جزئیات 
 شرکت نستله ایران   احداث ساختمان سود و اسید  تحویل قطعی  PC 1393  1393    جزئیات 
 شرکت نستله ایران   احداث ساختمان تولید آب سرد (آمونیاک)  تحویل قطعی  PC  1393  1393  جزئیات 
 شرکت فولادین ذوب آمل   ساخت و نصب داکت فلزی غبارگیر  تحویل قطعی  EC  1393 1393   جزئیات 
 شرکت نستله ایران   تاسیسات جانبی و لوله کشی نسکوییت و نسکافه 3 در 1 تحویل قطعی   PC  1393  1393  جزئیات 
 شرکت نستله ایران  نصب تجهیزات نسکوییت و نسکافه 3 در 1   تحویل قطعی  PC  1392 1392   جزئیات 
 شرکت فولادین ذوب آمل   ساخت و نصب سازه و مخزن هوایی   تحویل قطعی  EC 1392   1392  جزئیات 
 شرکت نستله ایران احداث ساختمان نسکوییت و نسکافه  3 در 1  تحویل قطعی  PC 1392  1392   جزئیات 
 شرکت نستله ایران  تعویض و نصب درام   تحویل قطعی  C 1392  1392   جزئیات 
 شرکت نستله ایران   ساخت و نصب اکونومایز بویلرهای 12 تن  تحویل قطعی  EPC 1392  1392   جزئیات 
  شرکت نفت جی تعمیر و بازسازی مخزن 5000متر مکعبی قیر   تحویل قطعی  PC  1392 1392   جزئیات 
 شرکت مدیران خودرو   طراحی و اجرای موتورخانه مرکزی   تحویل قطعی  EC  1391 1392   جزئیات 
  شرکت فولادین ذوب آمل   احداث پمپ خانه و نصب و لوله کشی های مربوطه  تحویل قطعی   EC  1391 1392   جزئیات 
  شرکت مدیران خودرو   طراحی و ساخت و نصب مخزن هوایی   تحویل قطعی   EPC 1391  1392   جزئیات 
  شرکت مدیران خودرو   طراحی و ساخت و نصب مخزن ذخیره سوخت   تحویل قطعی    EPC 1392  1392   جزئیات 
  شرکت مدیران خودرو    طراحی،خرید و نصب کانالهای پارچه ای خط تولید   تحویل قطعی   EPC  1391 1391   جزئیات 
  شرکت پلاسکو کار سایپا   ساخت مخزن ذخیره سوخت به همراه احداث پمپ خانه و لوله کشی های مربوط   تحویل قطعی   EPC 1390  1391   جزئیات 
   شرکت گسترش الیاف پیشرفته    ساخت مخزن ذخیره سوخت   تحویل قطعی   EPC 1390  1390   جزئیات 
    شرکت گسترش الیاف پیشرفته  موتورخانه مرکزی   تحویل قطعی    EPC 1390   1390  جزئیات 
    شرکت گسترش الیاف پیشرفته نصب ماشین آلات     تحویل قطعی   C  1390 1391   جزئیات 
    شرکت گسترش الیاف پیشرفته   احداث ساختمانهای تولید   تحویل قطعی   EPC 1389  1391   جزئیات 
    شرکت گسترش الیاف پیشرفته  ساخت مخازن استنلس استیل به تعداد 89 عدد   تحویل قطعی   EPC  1389 1389   جزئیات 
  شرکت نفت جی   پروژه روغن زدایی   تحویل قطعی   EPC 1387  1389   جزئیات 
   شرکت نفت جی  ساخت مخازن ذخیره قیر   تحویل قطعی   EPC 1386   1388  جزئیات 
   شرکت نفت پاسارگاد احداث تاسیسات جانبی    تحویل قطعی   EPC 1386  1388   جزئیات 
    شرکت نفت پاسارگاد  اتوماسیون واحد امولسیون قیر   تحویل قطعی   EPC  1386 1387   جزئیات 
 شرکت نستله ایران   پروژه شیر خشک-احداث موتورخانه مرکزی   تحویل قطعی   EPC  1383 1384   جزئیات 
 شرکت نستله ایران     پروژه شیر خشک-احداث واحد تولید هوای گرم   تحویل قطعی   EPC  1383 1384   جزئیات 
  شرکت نستله ایران    پروژه شیر خشک-نصب ماشین آلات خط تولید   تحویل قطعی   C  1383 1384   جزئیات 
  شرکت نستله ایران    پروژه شیر خشک-احداث واحد تولید هوای فشرده   تحویل قطعی   EPC  1383 1384   جزئیات 
  شرکت نستله ایران    پروژه شیر خشک-پروژه سیستم آتش نشانی کارخانه   تحویل قطعی   EPC  1383 1384  جزئیات  
  شرکت نستله ایران    پروژه شیر خشک-نصب و راه اندازی هواسازهای بهداشتی   تحویل قطعی   C  1383  1384   جزئیات 
   شرکت پارس نمک کاوه  احداث موتور خانه مرکزی   تحویل قطعی   EPC  1382 1383   جزئیات 
    شرکت پارس نمک کاوه  احداث پمپ خانه مرکزی   تحویل قطعی   EPC 1382  1383   جزئیات 
    شرکت پارس نمک کاوه  لوله کشی سالن تولید و تاسیسات جانبی   تحویل قطعی   EPC 1382  1383   جزئیات 
شرکت شیر ایلام (کالبر)  پروژه واحد تولید بخار   تحویل قطعی   EPC  1382  1382  جزئیات